Monday, June 27, 2016

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA / AWARDS

2016 – Nagroda Wojewody Świętokrzyskiego,
       Interdyscyplinarny Konkurs Plastyczny Województwa    
       Świętokrzyskiego "Przedwiośnie 39",Galeria BWA, Kielce/
       Świetokrzyski Voivode Award, "Early Spring 39  
       Competition", City Art Gallery, Kielce


2015 – Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa    
       Wyższego za wybitne osiągnięcia/
       Minister of Science Scholarship for outstanding  
       achievements in academic year 2013/2014


2014 - Wyróżnienie Rady Wydziału Malarstwa za rok
       akademicki 2013/2014/
       Award of The Faculty Council of Painting for
       academic year 2013/2014


2013 - Wyróżnienie Rady Wydziału Malarstwa za rok
       akademicki 2012/2013/
       Award of The Faculty Council of Painting for   
       academic year 2012/2013